Naša su načela:

Zelene politike u svim sektorima

Jednakost i društvena solidarnost

Demokratizacija i održivost

 

BESPLATAN JAVNI PRIJEVOZ

 • reorganizacija mreže i povećanje broja linija prijevoza
 • smanjenje cijene prijevoza u 1. zoni za 50% u prvoj godini mandata
 • potpuno besplatna 1. zona do kraja mandata
 • modernizacija voznog parka autobusima na električni pogon ili na vodik

NOVE GARAŽE  I PARK&RIDE

 • sva veća gradska parkirališta nadograditi montažnim konstrukcijama
 • velika parkirališta na obodu grada u čiju će cijenu biti uključen besplatan javni prijevoz
 • korištenje krovova za solarne panele, zelene površine ili dodatne javne sadržaje

ZONE SMIRENOG PROMETA U CENTRU GRADA

 • ne isključuju automobile i autobuse, ali smanjuju njihovu brzinu na 5 km/h i daju prednost slobodnom kretanju pješaka po tim zonama
 • smanjenje gužvi, prometa i zagađenja
 • veće zone za pješake, zelene površine i urbane sadržaje

GRADSKI STANOVI ZA NAJAM

 • na parcelama u gradskom vlasništvu – stambeni blokovi sa svim urbanim sadržajima (igrališta, zelene površine, parking)
 • dvije trećine tako izgrađenih stanova idu u dugoročni povoljni najam s mogućnošću nasljeđivanja prava najma
 • zaustavljanje iseljavanja radno aktivnog stanovništva, demografskog pada, dužničkog ropstva i nerealnog rasta cijena nekretnina

 POŠUMLJAVANJE GRADA

 • pošumljavanje, obnova i kvalitetno upravljanje Park šumom Marjan
 • 20.000 novih stabala tijekom 4 godine u borbi s nadolazećim klimatskim promjenama
 • najmanje četiri urbana vrta (na Turskoj kuli, Mejama, Trsteniku, Neslanovcu i Brniku)
 • 0,5% proračuna godišnje za otkup čestica budućih zelenih površina  osobito u istočnim gradskim kotarevima (Sućidar, Mejaši, Brda, Kila)

EFIKASNA JAVNA UPRAVA

 • reorganizacija gradske uprave u brzi i efikasni servis za građane i poduzetnike
 • izmjene GUP-a na bazi stručne javne rasprave koje će omogućiti aktivaciju neiskorištenih područja u gradu
 • aktivacija sve gradske imovine na transparentan i ravnopravan način
 • olakšice za novoosnovane tvrtke i obrte
 • postupno ukidanje prireza

SPLIT, GRAD PRIJATELJ DJECE

 • sve škole s produženim boravkom ili cjelodnevnom nastavom
 • besplatan obrok svim osnovnoškolcima kroz sustav zelene nabave
 • besplatan vrtić, produženi boravak i slobodne aktivnosti za trećerođenu djecu u obitelji
 • organizirane aktivnosti igranja i vježbanja na otvorenom u svim gradskim kotarevima po dobnim skupinama
 • građanski odgoj kao izborni predmet
 • više socijalnih kriterija kod dodjele stipendija

SPLIT, PRISTUPAČAN  I INKLUZIVAN GRAD

 • ukloniti arhitektonske barijere u svim gradskim institucijama i ustanovama
 • učiniti maksimalno pristupačnim centar grada, Marjan, gradske parkove i plaže
 • omogućiti što veću pomoć i podršku obiteljima s djecom s teškoćama u razvoju
 • povećati broj zaposlenih osoba s invaliditetom u gradskim poduzećima i ustanovama
 • preuzeti dugoročnu obveze potpore ključnim neinstitucionalnim pružateljima skrbi za ranjivu populaciju (beskućnici, djeca s teškoćama, žrtve nasilja, siromašni)
 • osiguravanje sustavne podrške mladima u riziku od socijalne isključenosti – osiguranje stanovanja, besplatnog obrazovanja, prelaska na tržište rada
 • donijeti efikasnu politiku zaštite žrtava obiteljskog nasilja – sigurne kuće, te ostale vidove psihološke, pravne i materijalne pomoći predviđene Istambulskom konvencijom

SPLIT KOJI SKRBI O SVOJIM STARIJIMA

 • stambene zajednice i dnevni boravci za starije osobe
 • vježbanje na otvorenom u gradskim kotarevima
 • povećanje novčanih naknada za one s nižim mirovinama
 • osiguravanje i zaštita od komercijalizacije sadržaja za starije i socijalno ugrožene u svim gradskim institucijama

RAVNOMJERAN RAZVOJ NEZAVISNE I INSTITUCIONALNE KULTURE

 • dokinuti praksu upravljanja po načelu podobnosti
 • omogućavanje sustava višegodišnjeg financiranja manifestacija
 • poticanje kulturne suradnje i razmjene
 • aktivna politika razvoja programa, mjera i potpora za povezivanje kulture sa drugim sektorima
 • uključivanje kulture u revitalizaciju zapuštenih prostora

SPLIT, GRAD ODRŽIVOG TURIZMA

 • reinvestiranje novca generiranog u centru grada u SGJ
 • ekonomsko i komunalno poticanje sadržaja namijenjenih stanovništvu
 • uklanjanje bučnih i masovnih manifestacija iz stambenih i spomeničkih zona
 • visoki standardi komunalnog reda i promptno provođenje komunalnih pravila, usredotočenih na dobrobit preostalih stanovnika i spomeničke baštine
 • olakšice/subvencije za stanovanje i stambeno uređenje u jezgri
 • ograničavanje količine jednoobraznih sadržaja i onih namjenjenih isključivo turizmu