Skip to main content

Gradski stanovi za najam u kvartovima sa zelenim površinama, školama, vrtićima i
garažama zaustavit će iseljavanje najproduktivnijeg dijela stanovništva i vratiti život u Split. Važan je to dio programa naše koalicije stranaka Možemo!, Pametno za Split i Dalmaciju i Nove ljevice.

Više od 70 posto punoljetnih građana Hrvatske, mlađih od 35 godina, još živi s roditeljima. U Splitu,
gdje je veliki dio raspoloživog prostora za stanovanje prenamijenjen u turistički smještaj, problem
trajnog stambenog zbrinjavanja je još složeniji. Jedina politika usmjerena na stambeno zbrinjavanje je
program POS-a i subvencioniranje stambenih kredita, a ona na sam problem bitno ne utječe. Javni se
novac takvom politikom preusmjerava bankama, zahvaćajući pritom isključivo onaj dio građana koji
je kreditno sposoban. Pritom nema jamstva da se nekretnina naknadno neće prenamijeniti ili
preprodati po tržišnoj cijeni, i opet smo na početku. Zato ćemo mi započeti program gradnje gradskih
stanova za dugoročni, neprofitni najam. Ako vam to zvuči kao neostvarivi socijalistički san, znajte da
je recimo u Beču čak 60 posto upravo takvih stambenih jedinica, i kontinuirano se radi na tome da se
taj postotak poveća. Gradovi širom svijeta imaju takve politike. Može ih imati i Split. To je dokazano
efikasan način borbe protiv iseljavanja, protiv siromaštva, pada nataliteta, sive zone iznajmljivanja,
ali i protiv korupcije i kreditnog ropstva – započela je predstavljanje programa stanogradnje
kandidatkinja za zamjenicu gradonačelnika, Tamara Visković.

Ono po čemu se naš program stanogradnje razlikuje od svih drugih je to što želimo da Grad na
parcelama u gradskom vlasništvu gradi stambene blokove sa svim urbanim sadržajima igralištima,
zelenim površinama, školama, vrtićima, parkingom. Trećina tako izgrađenih stanova prodala bi se po
tržišnim cijenama, dok bi dvije trećine stanova ostale za dugoročni povoljni najam. To je brz i efikasan
način za povećanje broja stanova za najam, bez značajnog opterećenja gradskih financija. Prema
našim procjenama, cijena stana za četveročlanu obitelj ne bi trebala preći 2.000 kn što bi jako puno
značilo obiteljima s prosječnim primanjima i mladima koji tek započinju samostalan život. Za naglasiti
je da za najam nisu potrebni ni kreditna sposobnost ni polog u banci. Kada korisnici stanova za najam
steknu uvjete da mogu i sami kupiti nekretninu, stan bi se dao u najam drugim korisnicima i ne bi se
prodavao, niti bi ga najmoprimci mogli otkupiti. Najmoprimac ne bi mogao biti netko tko posjeduje
nekretninu za stanovanje, značajniju financijsku imovinu niti ima dugovanja prema gradu i gradskim
tvrtkama – detaljno je program opisao kandidat za gradonačelnika Jakov Prkić.

Revizija ispunjavanja ovih uvjeta radila bi se svakih nekoliko godina, a samo pravo najma bi moglo
biti i nasljedno, ako se udovoljava svim uvjetima. Stanovi se ne bi mogli otkupljivati – dodatno je
pojasnila Kristina Vidan i zaključila kako je ovo izvrstan način zaustavljanja iseljavanja
najproduktivnijeg dijela stanovništva u okolne općine i gradove, stabilizacije cijena stanova za najam i
najvažnije, poboljšanja demografske i gospodarske slike Splita.
Foto Dalmacija Danas